WTA vergunning

WTA Vergunning

Indien u wettelijke controles verricht hebt u een WTA (Wet Toezicht Accountantsorganisaties) vergunning nodig. Er bestaan, afhankelijk van het soort onderneming dat u controleert, twee WTA vergunningen. De aanvraag van de WTA vergunning moet bij de AFM worden ingediend.

De AFM heeft aangekondigd de komende tijd ook bezoeken te gaan brengen aan MKB kantoren met een AFM WTA vergunning. En ook het CKO en de SRA zullen bij een toetsing bij kantoren met een WTA vergunning de wettelijke controle opdrachten in hun beoordeling betrekken.

NovigoAccountantsadviseurs heeft ruime ervaring in het begeleiden en voorbereiden van kantoren op een toetsing van WTA opdrachten en het omgaan met medewerkers van de AFM. Ga voor informatie naar Pre toetsing.