Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeheersing

NovigoAccountantsadviseurs voert de Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling (OKB) uit op de door u, op basis van uw kwaliteitsstelsel, aangewezen controle-, beoordelings- of samensteldossiers. Het instellen van een Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling is een waarborg die er toe bijdraagt dat uw opdrachten zijn uitgevoerd in overeenstemming met de geldende beroepsvoorschriften en uw kantoorhandboek.

Extern invullen van de Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling

Door de Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling extern in te laten vullen, verhoogt u de effectiviteit en objectiviteit van deze waarborg in hoge mate. De Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling kan plaatsvinden gedurende de verschillende fasen van een opdracht (planning, interim of eindejaar). De Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling wordt uitgevoerd en afgerond voor het verstrekken van de (controle)verklaring.

Uiteraard hoeft u niet op al uw opdrachten een externe OKB te laten uitvoeren. Onze ervaring is dat de extern uitgevoerde OKB waardevolle ervaringen oplevert, die direct toepasbaar zijn voor andere opdrachten binnen uw kantoor. Zo heeft u 'dubbel' voordeel. Desgewenst kunnen onze adviseurs de bevinden van een Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling in een vaktechnisch overleg binnen uw kantoor presenteren. Zo krijgen al uw medewerkers de gelegenheid te leren van de dingen die goed gaan en de dingen die nog beter kunnen.

Neem contact op met een van onze accountantsadviseurs voor meer informatie over de Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling.

Meer weten?

Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling?

Onze accountantsadviseurs vertellen u graag meer

Maak een afspraak