NBA Nieuws

Flinke fouten bij samenstellen jaarrekening: berisping voor RA

Een RA die de jaarrekening samenstelde van een BV die een kennisplatform voor leidinggevenden exploiteert heeft forse steken laten vallen toen hij onder druk van het Deense moederbedrijf enkele aanpassingen doorvoerde. De conceptjaarrekening 2017 van het bedrijf, dat deel uitmaakt van een groep met een rechtspersoon naar Deens recht aan het hoofd, werd twee keer […]

Lees meer

Geld lenen is makkelijk, alles eromheen is écht werk

Het wordt steeds makkelijker om online een bedrijfsfinanciering te regelen. Zowel grootbanken als nieuwe spelers op de markt maken het mogelijk voor de ondernemer om eenvoudig zelf hun financiering te regelen. Misschien wel het bekendste voorbeeld hiervan is Spotcap, ‘online-only’ aanbieder van financieringen. De beoordeling verloopt daarbij voornamelijk op informatie die men haalt uit de banktransacties […]

Lees meer

Trends & ontwikkelingen in het MKB-financieringslandschap

In 2018 bedroeg volgens een recent onderzoek van de Rabobank [1] de totale omvang van uitstaande financieringen aan het Nederlands bedrijfsleven ca. €300 miljard, waarvan €130 miljard werd geleend aan MKB-bedrijven. In elke levensfase van een MKB-onderneming, variërend van de startfase, groeifase en de volwassenheidsfase, zijn tegenwoordig talrijke financieringsvormen en bijbehorende aanbieders beschikbaar. Hoewel traditionele […]

Lees meer

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW online

Het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW online gezet op rijksoverheid.nl. De WW-premies worden vanaf 2020 gedifferentieerd naar de aard van het contract. In het kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving voor de premiedifferentiatie WW. De meeste onderdelen van de in mei door de Eerste Kamer aangenomen Wet arbeidsmarkt […]

Lees meer

Belastingplan 2020 | Overdrachtsbelasting bedrijfspanden gaat omhoog

De overdrachtsbelasting voor vastgoed dat geen woning is gaat vanaf 2021 omhoog van 6% naar 7%. Dat blijkt uit de dinsdag gepresenteerde belastingplannen, meldt het FD. Onder niet-woningen vallen naast bedrijfspanden, hotels en pensions ook grond voor woningbouw, ziekenhuizen en aanlegplaatsen voor woonboten. De extra overdrachtsbelasting voor niet-woningen levert vanaf 2021 297 miljoen euro per jaar op, […]

Lees meer

Wat zegt de top 30 over de Prinsjesdagstukken?

Dinsdag 17 september werden de Miljoenennota en bijbehorende stukken gepresenteerd. Wat zeggen de top 30 accountantskantoren over de Prinsjesdagstukken? Dit overzicht wordt aangevuld. 1 Deloitte 2 EY 3 PwC 4 KPMG 5 BDO 6 Flynth 7 Mazars 8 Baker Tilly 9 Accon avm 10 Alfa 11 De Jong & Laan 12 ABAB 13 Grant Thornton […]

Lees meer

“Accountants moeten voet bij stuk houden in publiek debat”

“We moeten ons realiseren dat accountants ook maar mensen zijn. Accountantscontrole is dus geen spel zonder risico. Dergelijke risico’s kunnen nooit helemaal ondervangen worden door middel van regelgeving en professionele interventie alleen. Die maatregelen kunnen zelfs onbedoelde bijeffecten hebben”. Dat was een van de stellingen van professor Bik in zijn inaugurele rede op dinsdag 17 […]

Lees meer

Advies AG: Slapend dienstverband in strijd met goed werkgeverschap

Een werkgever is in beginsel verplicht om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een slapend dienstverband te beëindigen onder betaling van een bedrag ter hoogte van de transitievergoeding. De eis van goed werkgeverschap brengt met zich mee dat een werkgever een werknemer niet in een slapend dienstverband mag houden met als enige reden om […]

Lees meer

Veroordeling dga interieurbedrijf wegens belastingfraude kan in stand blijven

De veroordeling van een eigenaar van een interieurbedrijf en scheepsbetimmering wegens grootschalige belastingfraude kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Harteveld de Hoge Raad in zijn conclusie die dinsdag is gepubliceerd. Dat geldt ook voor de opgelegde straf aan het bedrijf van de verdachte. Het gerechtshof vond bewezen dat de verdachte, als directeur-grootaandeelhouder, over een […]

Lees meer

Belastingplan 2020 | Gemengde gevoelens bij het Register Belastingadviseurs

Het Belastingplan 2020 zorgt voor gemengde gevoelens bij het Register Belastingadviseurs (RB). Verschillende maatregelen raken specifiek het mkb, zoals de verruiming van de werkkostenregeling, de verlaging van de zelfstandigenaftrek en het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2021. Directeur fiscale zaken Sylvester Schenk van de beroepsvereniging van fiscalisten voor het mkb: “Verschillende plannen werken goed uit voor de […]

Lees meer

Zo wordt jouw bedrijf net zo snel als een Formule 1 team

Zijn uit de hand gelopen hobby resulteerde in een uniek versnelmodel en het managementboek Formule X. Jurriaan Kamer neemt je in zijn keynote op Exact Live mee in de wereld van de Formule 1. Hij laat je zien hoe je de best practices van de F1 in jouw werk toepast. Achter de schermen van de F1 Op zijn vijftiende ontdekte […]

Lees meer

Nieuw besluit reisbureauregeling; on a trip to nowhere?

Sinds 1 april 2012 kennen we in Nederland een bijzondere btw-regeling voor reisbureaus die geënt is op de Europese btw-Richtlijn. De regeling werd op een aantal punten nader toegelicht in een besluit. Dit besluit – ook wel aangeduid als “Reisbesluit” – is onlangs geactualiseerd. Helaas vinden wij de actualisering nogal teleurstellend en worden geconstateerde problemen […]

Lees meer

Belastingplan 2020 | Links wil vermogens- en winstbelasting verhogen

Als het aan GroenLinks, SP en PvdA ligt gaat de winstbelasting voor bedrijven met ruim vier miljard euro omhoog. Een hogere vermogensbelasting voor de grootste vermogens moet wat de partijen betreft bovendien 1,8 miljard euro opleveren. In totaal willen de partijen 6,5 miljard vrijspelen. Dat blijkt uit de tegenbegroting die de linkse oppositie woensdag aanbiedt […]

Lees meer

Belastingplan 2020 | lastenverzwaring voor bedrijven

Nederlanders gaan over het algemeen meer overhouden van iedere euro die binnenkomt en (meer) werken wordt lonender. Hier staat een lastenverzwaring voor bedrijven tegenover. Ook wordt direct werk gemaakt van het Klimaatakkoord, met belastingmaatregelen die klimaatvriendelijk gedrag stimuleren. Het kabinet neemt daarnaast maatregelen om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Dit staat in het pakket […]

Lees meer

Belastingplan 2020 | Vier wijzigingen werkkostenregeling

Het kabinet stelt vier wijzigingen voor in de werkkostenregeling (WKR). Deze staan in het Belastingplan 2020. Twee van de WKR-maatregelen zijn al eerder aangekondigd: vergroting van de vrije ruimte en het gericht vrijstellen van vergoedingen voor een verklaring omtrent gedrag (VOG). Daarnaast stelt het kabinet twee maatregelen voor die tegemoetkomen aan eerder geconstateerde knelpunten. Werkgevers […]

Lees meer

Deloitte trekt aan kortste eind in pensioengeschil met managing director  

Deloitte heeft een Managing Director Global Finance en EMEA Controller te vroeg met pensioen gestuurd en moet daarom met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2018 tot het moment dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn geëindigd (op 1 juni 2020) haar bruto maandsalaris van 11.788 euro betalen, heeft het Gerechtshof Amsterdam onlangs bepaald. Het accountantskantoor stuurde de […]

Lees meer

Accountant tussen twee vuren: waarschuwing vanwege schending vertrouwelijkheid

Bij de Accountantskamer deed zich onlangs een klassiek geval voor van een accountant die tussen twee vuren komt te zitten en daardoor in de problemen raakt. De tuchtrechter is het gedeeltelijk eens met één van de twee kemphanen die een tuchtklacht tegen de AA indiende. Uitspraak: 18-2140 AA Bedreiging objectiviteit En dat terwijl de betreffende […]

Lees meer

Margeregeling en reisbureauregeling: wijziging bepalen omzet voor de nieuwe KOR

De Belastingdienst licht de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) toe en de gevolgen daarvan voor de margeregeling en reisbureauregeling. De hoogte van de omzet voor de nieuwe KOR bij het toepassen van de margeregeling en de reisbureauregeling moet namelijk anders vastgesteld worden dan voorheen. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat wederverkopers die gebruik maken […]

Lees meer

Belastingplan 2020 | Wat kunnen we verwachten?

Belastingadviseur Mr. Heleen Elbert geeft een voorbeschouwing op de belastingplannen van het kabinet. Kunt u de spanning nog een beetje aan? Vanmiddag om 15.15 uur weten we het, nou ja, dan worden de wetsvoorstellen gepubliceerd. Deze moeten we nog even heel snel doorlezen en dan… Tja, wat zou er in staan? Ik neem aan dat […]

Lees meer

Belastingplan 2020 | Zelfstandigenaftrek: vervang urencriterium door inkomenscriterium

In het Belastingplan voor 2020 wordt aangekondigd dat de zelfstandigenaftrek vanaf volgend jaar wordt verminderd. Mr. Barbara Rijskamp pleit voor vervanging van het urencriterium door een inkomenscriterium en mist aandacht voor de MKB-winstvrijstelling. Het plan van het kabinet is om dit voordeel -ook voor zzp’ers- de komende tien jaar terug te brengen van 7.280 euro […]

Lees meer